Program

Temat för Nationell Konferens i Logopedi 2022 är Klinisk forskning – systematisk bedömning och behandlingsutvärdering.

Se programöversikt här (PDF)

Detaljerat program med huvudtalare, korta föredrag och posterpresentationer presenteras och uppdateras på konferensens hemsida kontinuerligt.

Kontakt

Akademikonferens
E-mail: NKL2022@akademikonferens.se

Tel: 018-67 10 34
Växel: 018-67 10 03

PO Box 7059, 750 07 Uppsala, Sweden
www.akademikonferens.se

Viktiga datum

15 augusti - Deadline för att skicka in abstracts

16 september - Meddelande om abstractbeslut

29 september - Deadline för tidig deltagaravgift

1 oktober - Deadline för presenterande författare att anmäla sig till konferensen

Organiserat av

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset