Program

Temat för Nationell Konferens i Logopedi 2022 är Klinisk forskning – systematisk bedömning och behandlingsutvärdering.

Se programöversikt här (PDF)

Det detaljerade programmet med huvudtalare, korta föredrag och posterpresentationer presenteras nedan. Det kan komma att göras smärre ändringar. En programöversikt kan laddas ner via länken ovan.

Program för utskrift nedan

Klicka på en session för att se de inre sessionerna, samt för att läsa abstracten.

Aula Medica - Erling Persson Salen
BioClinicum: Ulf von Euler
BioClinicum: Sune Bergström
Aula Medica - Foajé plan 3
Aula Medica - plan 2
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
Registrering och fika
Aula Medica - plan 2
08:30-09:45
Välkommen
09:45-10:00
Anette Lohmander; Elisabet Lundström
Plenarföreläsning
10:00-11:00
Miranda Rose
Session 1
11:15-12:15
Session 1
11:15-12:15
Session 1
11:15-12:15
Lunch och tid att besöka utställare
Aula Medica - Foajé plan 3
12:15-13:30
Session 2 - Postersession
13:30-14:15
Fika och tid att besöka utställare
Aula Medica - Foajé plan 3
14:15-14:45
Session 3
14:45-16:45
Session 3
14:45-16:45
Session 3
14:45-16:45
Gemensamt mingel med snittar och dryck
Aula Medica - Foajé plan 3
17:00-19:30
Inledning
08:30-08:45
Plenarföreläsningar
08:45-09:45
Sofia Löfvendahl; Kristina Klintö
Fika och tid att besöka posterutställning och utställare
Aula Medica - Foajé plan 3
09:45-10:15
Session 4
10:30-12:30
Session 4
10:30-12:30
Session 4
10:30-12:30
Lunch och tid att besöka posterutställning och utställare
Aula Medica - Foajé plan 3
12:30-13:30
Session 5
13:30-14:10
Gemensam avslutning
14:10-14:30
Christina Samuelsson

Kontakt

Akademikonferens
E-mail: NKL2022@akademikonferens.se

Abstractsupport
E-mail: abstracts+nkl2022@appinconf.com

Växel: 018-67 10 03

PO Box 7059, 750 07 Uppsala, Sweden
www.akademikonferens.se

 

Viktiga datum

15 augusti - Deadline för att skicka in abstracts

16 september - Meddelande om abstractbeslut

1 oktober - Deadline för presenterande författare att anmäla sig till konferensen

10 oktober - Deadline för tidig deltagaravgift

Organiserat av

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset