Partners & Utställare

Huvudpartner

Neovius logotype. Illustration.

Utställare

Logotype Atos Medical. Illustration.
Logotype. Frölunda data. Illustration.
Logotype Funka mera. Illustration.
Logotype. Hogrefe Psykologiförlaget. Illustration.
Logotype Pearson Clinical. Illustration.
Logotype Phonak. Illustration.
Logotype Picomed. Illustration.
Logotype Tobii dynavox. Illustration.
Logotype Vestfold Audio. Illustration.

Kontakt

Akademikonferens
E-mail: NKL2022@akademikonferens.se

Abstractsupport
E-mail: abstracts+nkl2022@appinconf.com

Växel: 018-67 10 03

PO Box 7059, 750 07 Uppsala, Sweden
www.akademikonferens.se

 

Viktiga datum

15 augusti - Deadline för att skicka in abstracts

16 september - Meddelande om abstractbeslut

1 oktober - Deadline för presenterande författare att anmäla sig till konferensen

10 oktober - Deadline för tidig deltagaravgift

Organiserat av

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset