Kommittéer

Ansvariga
Anette Lohmander
Professor, logoped
Enheten för logopedi, KI

 

anette.lohmander@ki.se

 

Elisabet Lundström

Verksamhetschef

ME Logopedi, Region Sthlm

 

elisabet.lundstrom@regionstockholm.se

 

För Akademikonferens

Monica Gunnarson

Projektledare

Akademikonferens

monica.gunnarson@slu.se

Organisationskommitté

Anette Lohmander

Professor, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

anette.lohmander@ki.se

 

Elisabet Lundström

Verksamhetschef

ME Logopedi, Region Sthlm

 

elisabet.lundstrom@regionstockholm.se

 

Anna Peterson

Enhetsadministratör

Enheten för logopedi, KI

 

anna.peterson@ki.se

 

Christina Samuelsson

Enhetschef, professor, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

christina.samuelsson@ki.se

 

Ellika Schalling

Docent, logoped

Enheten för logopedi, KI

ellika.schalling@ki.se

Maria Södersten

Professor, adjungerad, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

maria.sodersten@ki.se

 

Per Östberg

Docent, lektor, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

per.ostberg@ki.se

 

Programkommitté:

Anita McAllister

Docent, lektor, logoped

Enheten för logopedi

anita.mcallister@ki.se

Anna Eva Hallin

Lektor, biträdande

Enheten för logopedi, KI

 

annaeva.hallin@ki.se

 

Anna Nyman

Doktorand, logoped

Enheten för logopedi, KI

anna.nyman@ki.se

Christina Samuelsson

Professor, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

christina.samuelsson@ki.se

 

Ellika Schalling

Docent, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

ellika.schalling@ki.se

 

Emilie Hagberg

Doktorand, logoped

Enheten för logopedi, KI

emilie.hagberg@ki.se

Sofia Strömbergsson

Lektor, biträdande

Enheten för logopedi, KI

 

sofia.strombergsson@ki.se

 

Hanna Steurer

Doktorand, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

hanna.steurer@ki.se

 

Maria Södersten

Adjungerad professor, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

maria.sodersten@ki.se

 

 

Marknadsföringsgrupp:

Anette Lohmander

Professor, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

anette.lohmander@ki.se

 

Joakim Körner Gustafsson

Adjunkt, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

joakim.gustafsson@ki.se

 

Elisabet Lundström

Verksamhetschef

ME Logopedi, Region Sthlm

 

elisabet.lundstrom@regionstockholm.se

 

Per Östberg

Docent, lektor, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

per.ostberg@ki.se

 

 

Sponsorgrupp:

Fredrik Sand

Doktorand, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

fredrik.sand@ki.se

 

Sara Burge

Doktorand, logoped

Enheten för logopedi, KI

 

sara.burge@ki.se

 

Jill Nyberg

Anknuten, Med dr/ logoped

Enheten för logopedi, KI

jill.nyberg@ki.se

 

Susanne Rex

Doktorand, logoped

Enheten för logopedi, KI

susanne.rex@ki.se

 

 

 

Kontakt

Akademikonferens
E-mail: NKL2022@akademikonferens.se

Abstractsupport
E-mail: abstracts+nkl2022@appinconf.com

Växel: 018-67 10 03

PO Box 7059, 750 07 Uppsala, Sweden
www.akademikonferens.se

 

Viktiga datum

15 augusti - Deadline för att skicka in abstracts

16 september - Meddelande om abstractbeslut

1 oktober - Deadline för presenterande författare att anmäla sig till konferensen

10 oktober - Deadline för tidig deltagaravgift

Organiserat av

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset