Inbjudna talare

Photo. Sofia Löfvendahl Portrait.

 

 

Sofia Löfvendahl

Hälsoekonom, med dr, projektledare
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, Lund

Du kan läsa Sofia Löfvendahls biografi via denna länk.

Du kan läsa Sofia Löfvendahls abstract via denna länk (PDF).

Photo. Kicki Klintö. Portrait.

 

Kristina Klintö

Leg logoped, docent, biträdande registerhållare för LKG-registret
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet och ÖNH logopedi, Skånes universitetssjukhus

Du kan läsa Kicki Klintös biografi via denna länk.

Du kan läsa Kicki Klintös abstract via denna länk (PDF). 

Kontakt

Akademikonferens
E-mail: NKL2022@akademikonferens.se

Abstractsupport
E-mail: abstracts+nkl2022@appinconf.com

Växel: 018-67 10 03

PO Box 7059, 750 07 Uppsala, Sweden
www.akademikonferens.se

 

Viktiga datum

15 augusti - Deadline för att skicka in abstracts

16 september - Meddelande om abstractbeslut

1 oktober - Deadline för presenterande författare att anmäla sig till konferensen

10 oktober - Deadline för tidig deltagaravgift

Organiserat av

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset